Αδάμος Αδάμου

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : ΑΔΑΜΟΣ ΑΔΑΜΟΥ
Ιδιότητα-Αξίωμα : ΙΑΤΡΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Διεύθυνση Κατοικίας : ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας : ΒΟΥΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τηλέφωνο Εργασίας : 22407245
Ημερομηνία Γεννήσεως : 30/10/1950
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : ΕΓΓΑΜΟΣ
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 29/5/2019ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Στρόβολος - Σκοπα 5-2035 Είδος: Διαμέρισμα (101) Έκταση: ≈120m² Τοπογραφικά στοιχεία: Φ 30, Σχεδ. 06W1, Τμ. 9, τεμ 3374 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Από τον Developer που έχει υποθηκευμένο όλο το block διαμερισμάτων αν και το έχουμε πληρώσει όλο με επιταγή -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Επιταγή της συζύγου μου από την πώληση του πατρικού της Χρόνος απόκτησης: 19/5/2009 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 220.000 Τρέχουσα αξία: 158.000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Καρκόνες - Τσάδα - Πάφος Είδος: Χωράφι Έκταση: Δεκ. 2, τετ. μ 342 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ45, σχ37, τμήμα 0, Τεμ 500 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά της μητέρας μου Χρόνος απόκτησης: 29/6/15 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: Αξία 1/1/13 35.300€ Μερίδιο 1/21
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΤΣΑΔΑ-ΠΑΦΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ Είδος: Χωράφι Έκταση: Δεκ. 12 τετ. μ 375 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ45, σχ45, τμ. 0, τεμ. 205 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά της μητέρας μου Χρόνος απόκτησης: 29/6/2015 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: 1/1/13 247.500 Ευρ Μερίδιο 1/21
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΤΣΑΔΑ - ΠΑΦΟΣ. Μέσα στο χωριό Είδος: Κατοικία Έκταση: τετ. μετ. 84 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ45, σχ.120V1, τμ 1, τεμ 732 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά της μητέρας μου Χρόνος απόκτησης: 25/6/2015 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: 1/1/13 12,500€. Μερίδιο 1/21
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΠΩΜΟΣ -ΤΣΑΔΑ - ΠΑΦΟΣ Είδος: Χωράφι Έκταση: Δεκ.1 Τετ. μ. 087 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ45, Σχ 37, Τμημ. 0, Τεμχ. 544 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά της μητέρας μου Χρόνος απόκτησης: 29/6/15 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: 1/1/13 17.400 ευρώ Μερίδιο 1/21
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΚΑΡΚΟΝΕΣ (ΤΣΑΔΑ - ΠΑΦΟΣ) Είδος: ΧΩΡΑΦΙ Έκταση: Δεκ 8, Τετ Μετ 027 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ45, Σχ 37, Τμήμα 0, τεμάχιο 501 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά της μητέρας μου Χρόνος απόκτησης: 29/1/15 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: 1/1/13 96.300€ Μερίδιο 1/21
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λεμεσός - Απ. Ανδρέας Είδος: Οικία - Οικόπεδο Έκταση: 527 τ.μ. (Μερίδιο 1/6) Τοπογραφικά στοιχεία: Φ54, σχ570.602, τμ:4, τεμ. 360 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Δωρεά από τον πατέρα μου -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά Χρόνος απόκτησης: 23/6/2015 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: Αξία 1/1/13 460,000 όλον


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: BMW 730i - 2003 Αξία: Αξία σημερινή 2-3000 ευρώ


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:

ε.Αλλα εισοδήματα:
  1. Σύνταξη γήρατος
  2. Σύνταξη Δ.Υ και βουλευτή


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Υπερβάσεις σε 3 τρεχούμενους λογαριασμούς. 2 στην Τράπεζα Κύπρου 1 στην Ελληνική Τράπεζα Είδος χρέους: Πορό χρέους:


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Έκλεισαν οι λογαριασμοί στην πρώην Συνεργατική οικοδομική αφού εξοφλήθηκε από εμένα το αρνητικό πρόστιμο 4.000 Ευρώ