Νικόλας Παπαδόπουλος

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Νικόλας Παπαδόπουλος
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 22 Απριλίου, 1973
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Τέσσερα

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου, 2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Λευκωσία, Οδός Σοφούλη, Μεγ. Σιντεκλαίρ
Είδος Γραφείιο αρ. 103
Έκταση 170 τ.μ. Μερίδιο: Ένα Δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία Φ21, Σχ. 460503, Τμ. 25, επί 831, τίτλος 25/2840
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ουδέν
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από γονέα
Χρόνος απόκτησης 1998
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €99.000 (καθ' υπολογισμό)
-τρέχουσα αξία €116.000 (καθ' υπολογισμό)
Τοποθεσία Λευκωσία, Οδός Σοφούλη, Μεγ. Σιντεκλαίρ
Είδος Γραφείο αρ. 201
Έκταση 78 τ.μ. Μερίδιο: Ένα Δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία Φ21, Σχ. 460503, Τμ. 25, επί 831, τίτλος 25/2857
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ουδέν
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από γονέα
Χρόνος απόκτησης 1993
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €41.000 (καθ' υπολογισμό)
-τρέχουσα αξία €53.000 (καθ' υπολογισμό)
Τοποθεσία Λευκωσία, Οδός Σοφούλη, Μεγ. Σιντεκλαίρ
Είδος Γραφείο αρ. 202
Έκταση 53 τ.μ. Μερίδιο: Ένα Δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία Φ21, Σχ. 460503, Τμ. 25, επί 831, τίτλος 25/2856
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ουδέν
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από γονέα
Χρόνος απόκτησης 1993
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €35.880 (καθ' υπολογισμό)
-τρέχουσα αξία €30.000 (καθ' υπολογισμό)
Τοποθεσία Λευκωσία, Οδός Σοφούλη, Μεγ. Σιντεκλαίρ
Είδος Γραφείο αρ. 203
Έκταση 113 τ.μ. Μερίδιο: Ένα δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία Φ21, Σχ. 460503, Τμ. 25, επί 831, τίτλος 25/2855
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ουδέν
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από γονέα
Χρόνος απόκτησης 2002
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €71.760 (καθ' υπολογισμό)
-τρέχουσα αξία €80.000 (καθ' υπολογισμό)
Τοποθεσία Λευκωσία, Οδός Σοφούλη, Μεγ. Σιντεκλαίρ
Είδος Γραφείο αρ. 204
Έκταση 112 τ.μ. Μερίδιο: Ένα δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία Φ21, Σχ. 460503, Τμ. 25, επί 831, τίτλος 25/2854
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ουδέν
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από γονέα
Χρόνος απόκτησης 2002
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €71.761 (καθ' υπολογισμό)
-τρέχουσα αξία €80.000 (καθ' υπολογισμό)
Τοποθεσία Λευκωσία, Οδός Σοφούλη, Μεγ. Σιαντεκλαίρ
Είδος Γραφείο αρ.205 και επιπρ. Χώρος στάθμευσης αρ. 27
Έκταση 130 τ.μ. Μερίδιο: Ένα Δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία Φ21, Σχ. 460503, Τμ. 25, επί 831, τίτλος 25/2853
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ουδέν
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από γονέα
Χρόνος απόκτησης Απρίλιος 2005
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €87.138 (καθ' υπολογισμό)
-τρέχουσα αξία €90.000 (καθ' υπολογισμό)
Τοποθεσία Παραλίμνι, Αμμόχωστος (περιοχή Τζιητιάδες)
Είδος Χωράφι
Έκταση 30.277 τ.μ. Μερίδιο: Ένα έκτο (1/6) μερίδιο
Τοπογραφικά στοιχεία Φ21, 2-293-375 τμήματα, τεμάχιο 321
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ουδέν
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από γονέα (δεν έχει γίνει ακόμα η μεταβίβαση)
Χρόνος απόκτησης 2001
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης περίπου €63.218 (καθ' υπολογισμό)
-τρέχουσα αξία περίπου €70.000 (καθ' υπολογισμό)
Τοποθεσία Στρόβολος (Κακκαριστός)
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 730 τ.μ. Μερίδιο: Ένα Δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία Φ21, Σχ. 60Ε2, Τμ. 6, επί 1669, τίτλος 6/1987
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ουδέν
Τρόπος απόκτησης Ανταλλαγή/Αγορά
Χρόνος απόκτησης 2007
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης περίπου €240.000 (καθ' υπολογισμός)
-τρέχουσα αξία περίπου €240.000 (καθ' υπολογισμός)
Τοποθεσία Στρόβολος (Κακκαριστός)
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 786 τ.μ. Μερίδιο: Ένα Δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία Φ21, Σχ. 60Ε2, Τμ. 6, επί 1669, τίτλος 6/1988
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ουδέν
Τρόπος απόκτησης Ανταλλαγή/Αγορά
Χρόνος απόκτησης 2007
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης περίπου €240.000 (καθ' υπολογισμό)
-τρέχουσα αξία περίπου €240.000 (καθ' υπολογισμό)
Τοποθεσία Στρόβολος (Κακκαριστός)
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 698 τ.μ. Μερίδιο: Όλο
Τοπογραφικά στοιχεία Φ21, Σχ. 60Ε2, Τμ. 6, επί 1671, Τίτλος 6/1989
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ουδέν
Τρόπος απόκτησης Ανταλλαγή/Αγορά
Χρόνος απόκτησης 2007
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης περίπου €478.000 (καθ' υπολογισμό)
-τρέχουσα αξία περίπου €478.000 (καθ' υπολογισμό)
Τοποθεσία Αγ. Αντρέας (Σαράντα Ασσιέλλια)
Είδος Κατοικία
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Φ21, Σχ. 450303, Τμ. 1, επί 247, τίτλος 1/286
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ουδέν
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 2007
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης περίπου €461.500 (καθ' υπολογισμό)
-τρέχουσα αξία περίπου €461.500 (καθ' υπολογισμό)


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Touareg - αριθμός εγγραφής
Αξία Κόστος αγοράς (2011) €70.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας A. Panayides Constracting Public Ltd
Αριθμός σε κατοχή 6.750
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Suphire Holdings Public Ltd
Αριθμός σε κατοχή 22.000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Suphire Holdings Public Ltd - warrants
Αριθμός σε κατοχή 1.000


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύρπου
Ποσό καταθέσεων €870.90 31 Δεκεμβρίου, 2015
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου 31 Δεκεμβρίου, 2015
Ποσό καταθέσεων €1.358,56
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου 31 Δεκεμβρίου, 2015
Ποσό καταθέσεων €3.260,86
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου 31 Δεκεμβρίου, 2015
Ποσό καταθέσεων €89,77
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €101,84 17 Οκτωβρίου, 2016
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων 18.221,68 17 Οκτωβρίου, 2016


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας CNP Cyprialife Ltd
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου αριθμός συμβολαίου ζωής 00077821
Εισοδήματα ή ωφελήματα (κάλυψη για θάνατο), ύψους €341.720


ε.Αλλα εισοδήματα:

για το έτος 2015

 

 
Εισοδήματα από Βουλή των αντιπροσώπων 82.975
Ενοίκια Εισπρακτέα 22.992

 

 


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

για το έτος 2011

 
 
Εισοδήματα από Βουλή των αντιπροσώπων 82.452
Μισθός από Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε 34.775
Ενοίκια Εισπρακτέα 22.992

για το έτος 2012

 
 
Εισοδήματα από Βουλή των αντιπροσώπων 82,975
Μισθός από Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε 40,775
Ενοίκια Εισπρακτέα 22.992

για το έτος 2013

 
 
Εισοδήματα από Βουλή των αντιπροσώπων 82,975
Μισθός από Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε 49,087
Ενοίκια Εισπρακτέα 22.992

για το έτος 2014

 
 
Εισοδήματα από Βουλή των αντιπροσώπων 82,975
Ενοίκια Εισπρακτέα 22.992

 

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους
Πορό χρέους €70,47
Όνομα πιστωτή Ελληνική Τράπεζα
Είδος χρέους
Πορό χρέους €8.745,93


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Το ποιό κάτω ακίνητο πωλήθηκε αλλά το ποσό της είσπραξης του κουρεύτηκε τον Μάρτιο του 2013:

Τοποθεσία: Περιοχή "ΛΟΓΟΣ", Στρόβολος, Λευκωσία
Είδος Οικόπεδα (αριθμοί 100 και 101)
Έκταση: 1.687 τ.μ.
Μερίδιο: Όλο
Τοπογραφικά στοιχεία: Υπο διαχωρισμό από ακίνητα 6/2027, 6/2033 (Τεμάχια 1707, 1710, 1713 τμήματος 6 Χρυσελεούσας)
Εμπράγματα/βάρη: Ουδέν
Τρόπος απόκτησης: Αγορά
Χρόνος απόκτησης: Μάρτιος 2006
Αξία - κατά το χρόνο απόκτησης: €478.408 (καθ' υπολογισμό)
-τρέχουσα €478.408 (καθ' υπολογισμό)

Το ποιό κάτω μηχανοκίνητο όχημα δόθηκε για αγορά του οχήματος αριθμού εγγραφής

VW Touareg saloon 3000xx - αριθμός εγγραφής