Σόλωνας Κασίνης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Σόλωνας Κασίνης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 15\04\1952
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30\08\2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λατσιά Άγιος Γεώργιος Είδος: Οικόπεδο με σπίτι (1/2 μέρος) Έκταση: 2032τ.μ Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγραφής 6/2094, Αρ. Τεμ. 2018 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Δικαίωμα διάβασης πλάτους 3,66 μέτρων κατά μήκος της δυτικής πλευράς του τεμαχίου 1372 -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 1994 Χωράφι / 1996 Σπίτι -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: £15.000 / £86.000 Τρέχουσα αξία: €624.050 (2013)
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κάτω Αμίαντος Λεμεσός Είδος: Αμπέλι (1/2 Μέρος) Έκταση: 892 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τμ/Αρ. Εγγρ. 0/1262, Αρ. Τεμ. 518 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 1995 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: £3000 Τρέχουσα αξία: €104.550 (2013)


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Toyota Land Cruiser Αξία: €118.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Kassinis International Consulting Ltd Είδος επιχείρησης: Ιδιωτική Εταιρεία με Μετοχικό Κεφάλαιο Είδος συμμετοχής: Μέτοχος και Διευθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Kassinis Holdings Limited Είδος επιχείρησης: Ιδιωτική εταιρεία με Μετοχικό Κεφάλαιο Είδος συμμετοχής: Μέτοχος και Διευθυντής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Μετοχικό Κεφάλαιο Αριθμός σε κατοχή: 2000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Μετοχές στο ΧΑΚ Αριθμός σε κατοχή: 11917


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Alpha Bank Ποσό καταθέσεων: €13.000 (γραμμάτιο)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Σ.Ο.ΤΑ.Δ.Υ.Κ Ltd Ποσό καταθέσεων: €118.000 (γραμμάτιο) / €4.591 (τρεχούμενος κοινός)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Περιφερική ΣΠΕ Λευκωσίας Ποσό καταθέσεων: €99.000 (γραμμάτιο)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Λεμεσού Λτδ Ποσό καταθέσεων: €60.000 (γραμμάτιο)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΣΠΕ Μαρκάσυκας Λάρνακα Ποσό καταθέσεων: €2.500 (γραμμάτιο)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ελληνική Τράπεζα Ποσό καταθέσεων: €217.283 (κοινός λογαριασμός και γραμμάτιο)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ελληνική Τράπεζα Ποσό καταθέσεων: €2.006 (προειδοποίησης)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Eurobank Ποσό καταθέσεων: €5.841/ $58.141
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Πειρεώς Ποσό καταθέσεων: €3.373


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Σ.Ο.ΤΑ.Δ.Υ.Κ Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: GC202Λ Εισοδήματα ή ωφελήματα: 0


ε.Αλλα εισοδήματα:

Συνάξεις: €3954.65/μήνα5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων